Əlaqə

Bizimlə reklam və digər iş birlikləri üçün əlaqə yarada bilərsiniz. Bunun üçün aşağıda göstərilən sosialmedia hesablari və nömrələrlə əlaqə saxlayın.

Email: vbunyadzade{at}gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/yuxuyozmalariaz

Instagram: https://www.instagram.com/yuxuyozmalari.az/

Back to top button