Əlaqə

Bizimlə reklam və digər iş birlikləri üçün əlaqə yarada bilərsiniz. Bunun üçün aşağıda göstərilən sosialmedia hesablari və nömrələrlə əlaqə saxlayın.

Nömrə: 0513086565

Facebook: yuxu yozmalari

Instagram: yuxu yozmalari

Back to top button